Kota Kembar Kota Bukittinggi

Minangkabau - Negeri Sembilan


Penyebaran Penduduk dan perkembangan kebudayaan Minangkabau, menurut tambo yang sesuai dengan suriah landar yang dapat dilihat, bermula dari Pariangan Padang panjang yang menjadi tampuak Alam Minang Kabau. 
 Berkembang ke Bungo satangkai dengan langgam nan tujuah, Limo kaum Duo baleh Koto sambilan Kota didalam, Lubuak nan tigo tanjuang nan tigo, Limo koto Balai tangah lalu ke sijunjung Koto Tujuah. 
 Luak nan tigo, Ujuang luak kapalo rantau, hinggo karantau pasisir ( Tiku Pariaman, Padang salapan suku dan Bandar sapuluah ). Rantau nan tigo ka buang air ( sungai tanang-batang kampar) sungai dareh = Batang hari, Sungai karuah = Batang kuantan, serta sehiliran sungai Rokan, Tapuang ka nan tapuang kiri hingga rambah dan tambusai.

"Nyato adat diateh tumbuh 
Nyato pusako Bainggiran
Sakato tubuah jo Nyawo
Limbago sipati mananti
Undang maisi kandak
Di lua sakik jo mati
Dek alun tak buliah tidak
Nan luruih baturuik juo
Tibo disako dipusakoi
Sang sako pakai mamakai
baitu adat Maha mulia"


 Pada tahun 1059 orang Minangkabau telah sampai merantau ke Tumasik ( Singapura Sekarang ) dan pada tahun itu juga telah didapat perkabaran bahwa orang Minagkabau telah ada dari tanah suci sebanyak 5 orang diantaranya 9 orang yang bertolak dari Nusantara ini. 
 Perantauan orang Minangkabau membuka ke tanah semenanjung menurut perkiraan sepanjang bukti yang ada baik dinegeri sembilan maupun di Minangkabau, dapat diduga telah bermula pada abad ke 15 masehi melalui rantau nan tigo kubang aie tersebut, membawa kebudayaan bersawah ladang dan adat perpatih ? ketemenanggungan dan agama islam (kelaut adat Temenggung, Kedarat adat perpatih). 
 Melalui Sungai Rokan, Rambah dan tembusai Melintasi Selat Malaka Menempati bahagian Barat Semenanjung seprti Perak, Selangor dan kedah. Melalui Sungai Kuantan, Batang Hari dan Batang Kampar menempati Negeri Sembilan, bahagian Johor, Pahang dan Trenggano. 
 Tersebut sebuah perkabaran di Minangkabau bahwa orang Baipuh seorang Pahlawan bernama Marajo ALam mengadakan perjalanan, menjadi orang besar di Air hitam ( sekarang tidak didiami lagi ) didaerah bukit tiga puluh mempunyai sebuah meriam bertulis Raja gagak dan sebuah Tambo Loyang ( masih dijajaki ) 
 Menurut catatan Tok Batin Malingkar Alam di Pasir Besar Ulu Muar Negeri Sembilan, bahwa ditinggalkan di Minangkabau 4 Suku, 4 Undang dan 4 raja. Suku Biduanda yang hingga kini menjadi suku tertua berasal dari keturunan campuran antara pendatang dari Minangkabau dengan penduduk asli (Jakun/Sakai) mengambil suku Biduanda, ternyata suku undang empat di Negeri Sembilan adalah Biduanda.Dari catatan tersebut diatur suku 12 di Negeri Sembilan mengambil sempena dari 4 suku, 4 Undang dan 4 raja yang ditinggalkan di Minangkabau, yaitu :
1. Suku Biduanda
2. Suku Batu Hampar
3. Suku Tanah Datar
4. Suku Simalenggang
5. Suku Batu Belang
6. Suku Mungkal
7. Suku Payakumbuh
8. Suku Tigabatur
9.Suku tiga Ninik 
10. Suku Silemak Minangkabau
11. Suku Silemak Pahang
12. Suku Anak Aceh

Ternyata nama-nama suku tersebut adalah nama-nama Negeri Luak nan tigo di Minang kabau. Adat yang dipakai adalah disebut apat perpatih  dan Fiil perangai serta bahasa yang dipakai banyak sekali kesamaan, seperti apa yang terdapat di Minangkabau.
 Atas perantauan orang Minangkabau dari suriah landar tersebut terbukalah  Alam Negeri Sembilan dengan adat perpatihnya tak lekang dek panas tak lapuk dek hujan, biar mati anak, jangan mati adat. demikianlah ungkapan adat perpatih yang diamalkan orang di Negeri Sembilan.
 Negeri Sembilan semula jadi diriwayatkan ada 9 buah negeri yang terpencar bernaung pada kerajaan Johor :
 
 1. Naning 
 2. Segamat
 3. Rembau
 4. Pasir Besar Ulu Muar
 5. Johol
 6. Jelebu
 7. Ujong
 8. Kelang
 9. Jelai

Bila Kerajaan Johor sedang menghadapi musuh dari luar dan Negeri Sembilan yang berdiri sendiri-sendiri tersebut dikacau oleh Perampok Lanun, Johor pun melepaskan naungan nya dengan bersepakat kesembilan buah Negeri itu dan disetujui oleh kerajaaan Johor untuk menjemput seorang anak raja dari Minangkabau Pagaruyung.
 Sementara itu menurut perjalanan sejarah Zaman, tiga dari 9 Negeri sembilan tersebut lepas dari ikatan Negeri Sembilan, bernaung dan langsung dikuasai oleh negeri-negeri disekelilingnya.
 Seagamat masuk Johor
 Naning Masuk Ke Malaka
 Kelang bersatu dengan Selangor
 Sedangkan Tampin di dalam Luak Rembau berdiri sendiri, walaupun masih didalam kesatuan serta adat Negeri Sembilan. Adat raja yang dijemput oleh Minangkabau adalah Raja Mahmud bergelar Raja Malewar. Sebelum berangkat melaluiUjian fisik dan batin dari daulat Pagaruyung, dengan menidurkan semalaman diatas batu kasur beralaskan daun jelatang niru bertempat dibawah beringin tiga sakti di Gudam balai Janggo dalam Koto Pagaruyungdi Bawah Bukit batu patah dengan adat upacara Diraja.
 Raja Malewar lulus ujian, lalu dilepas oleh tuanku yang dipertuan Abdul Jalil Berdaulat Raja Alam Minangkabau waktu itu. dengan membawa sehelai rambut gombak dikepala Yam Tuan Abdul Jalil, bertolak menuju tanah semenanjung Malaka. Di istana besar Srimenanti Negeri Sembilan sampai saat ini masih tersimpan dan menjadi kebesaran kerajaan rambut sehelai sebati .
 Raja Melawar ditabalkan di Penajis Tanah Kerajaan di dalam Luak Rembau dan kemudian bertahta di Srimenenti, dibawah bukit Gitan Seri Indera, bertarikh tahun 1773 M. Raja Hitam adalah anak Raja yang kedua dijemput ke Minang kabau dan bertahta tahun 1798-1808 M. Raja Lenggang yang ketiga masih dijemput ke Pagaruyung dan bertahta tahun 1808-1824 M. Raja keempat adalah Raja Radin anak Raja Lenggang tidak dijemput lagi ke Pagaruyung, bertahta tahun 1824-1861 M. ( Minangkabau mulai tahun 1804 menghadapi Muibah, terjadinya pembakaran dan pembunuhan dilingkungan Istana Pagaruyung ), barangkali musabab yang tidak memungkinkan lagi menjemput anak raja setelah mangkatnya Raja Lenggang ).
Yam tuanku Imam, anak Raja Radin bertahta tahun 1861 - 1869
T. Puanku Intan, (Pemangku) Janda raja Radin tahun 1869 - 1872
Yam Tuan Antah, Adik Y. Imam bertahta tahun 1872- 1888
Tuanku Muhammad, anak Y.T. Antah bertahta tahun 1888-1923 M
Tuanku Abd. Rahman, anak T. Muhammad bertahta tahun 1923-1960 M
Tuanku Munawir, anak T. Abdul Rahman bertahta tahun 1960-1967 M.
Tuanku Jaafar, adik T. Munawir bertahta tahun 1967 sampai sekarang.

Di Minangkabau :
 Yang dipertuan Abdul Jalal Johan Berdaulat Sultan ALam Muningsyah I bertahta tahun 1719-1780 M. Yam Tuanku Basusu Ampek, anak Y.D Abdul Jalil Johan berdaulat bertahta tahun 1780-1798 M. Yan Tuanku Bawang Raja Alam Minangkabau, saudara Y.D Basusu Ampek bertahta tahun 1798-1803 M. 
 Yang dipertuan Hitam Raja Alam Bagagarsyah Johan Berdaulat, cucu Y.D Basusu Ampek bertahta tahun 1804-1849 M. Raja terakhir ini wafat dalam pembuangan Belanda di betawi. Dimakamkan di MAngga Dua Tanah Abang, Oleh Pemerintah Republik Indonesia Ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional. Makamnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1978. BAtu Nisan dan sekepal tanah pusara dibawa pulang ke Pagaruyung dan sekarang disimpan oleh ahli waris ( Tuan Gadih Dismah ).
 Dengan mangkatnya yang dipertuan Alam Bagagarsyah Johan Berdaulat, tiada lagi pernah seorang raja Alam Minangkabau yang ditabalkan, Istanapun telah habis terbakar dan peralatan istana telah di angkat oleh Belanda dan dibagi-bagikan paa saat permulaan penangkapan beliau tahun 1823.
 Alam Minangkabau tiada berdaya, namaum adat Minangkbau terus hiluak dan negeri-negeri dengan pimpinan penghulu dalam wadah Kerapatan Adat Nagar (KAN). Tahun 1947 ditumbuhkan ( pada permulaan Kemerdekaan RI) sebuah Majelis Tertinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM).

Tahun 1966 ditumbuhkan pula oleh Pemerintah Orde Baru RI, sebuah lembaga kerapatan Alam Minangkabau  yang menghimpun dana melestarikan, membina adat Minangkabau . LKAAM berpucuk berpucuk di Propinsi dan berakar di Negeri-negeri (KAN). Tahun 1983 Kerapatan Adat Nagari tersebut ditetapkan dan diatur dengan peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
 Hubungan dan pertalian kebudayaan dimaksud selalu berlanjut ditandai ditandai dengan beberapa peristiwa, baik secara pesendirian maupun secara jabatan timbal balik seperti telah dimulai oleh Tan Seri Datuk Samad Bin Idris tang berasal dari Luak tanah Datar Minangkabau ( Bekas Menteri Belia dan Sukan ) Datok Rais yatim, ( bekas Menteri besar N. S. dan sekarang / menteri Luar Negeri Malaysia ), yang berasal dari Sipisang Luak Agam.

Tuan Haji Muhammad bin H. Umar, kaki tangan khusus yang dipertuan Besar di Istana Besar sari Menanti yang berasal dari Buo Luak Tanah Datar. Tuanku yang dipertuan besarpun telah melawat ke Sumatera Barat tahun 1970. Begitupun sebaliknya dari pihak Minangkabu telah pernah mengadakan hubungan dan kunjungan berkunjung seperti Alm. R. Dt. Rajo Penghulu, Bapak Gubernur Harun Zain, Bapak Gubernur Azwar Anas, H. Dj. Dt. B. Lubuk Sati dan terakhir Bapak Drs. B. Burhanuddin Walikota Bukittinggi dalam rangka pembicaraan mengenai rencana perwujudan Kota Kembar Bukittingi-Seremban -Negeri Sembilan.

LINK DIREKTORI